Resurse

Cele mai relevante surse pentru legislatia privind deseurile in Romania:

Statutul ADI ECO Metropolitan

Regulamentul de salubrizare

Pagina ECO Metropolitan în care sunt afișate hotărârile AG a asociației și alte documente

Legislație

 

Vezi AICI ghidul DECLIC.

Fluxul și managementul deșeurilor, explicat

Situația de acum

Situatia ideala

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Cluj – SMID Cluj  https://www.ecometropolitancluj.ro/sistem-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-cluj

Gestionarea în comun a serviciului publice de gestionare a deșeurilor la nivelul judetului

Scop: Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor Cluj a cărui funcționare să conducă la respectarea angajamentelor și atingerea țintelor, așa cum au fost ele asumate prin documentele de planificare aprobate

Obiectivele:

 • Colectarea deșeurilor menajere de la întreaga populație a județului;
 • Îmbunătățirea logisticii de colectare a deșeurilor la nivelul județului;
 • Promovarea compostării individuale;
 • Valorificarea / reciclarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
 • Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare;
 • Eliminarea deșeurilor reziduale pe un depozit conform clasa “b”;
 • Închiderea depozitelor neconforme;
 • Creșterea conștientizării publice.

Componente:

 • Împarte  județul în 4 zone de colectare a deseurilor după cum urmează: Zona 1 – Feleacu; Zona 2 – Huedin; Zona 3 – Mihai Viteazu și Zona 4 – Gherla;
 • 3 stații de transfer dotate cu echipamente necesare (prescontainere și camioane de transport) în următoarele localități: Gherla, Huedin și Mihai Viteazu;
 • containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la generagtori (pers fizice sau juridice)
 • containere pentru deșeuri speciale (voluminoase și municipale periculoase).


Sistemul de tarife si taxe pentru gestionarea deseurilor :