Care e treaba cu CMID: lămuriri de la Consiliul Județean

S-o luăm de la început: echipa Orașul-Comoară și câțiva cetățeni (cărora le mulțumim), au transmis către Consiliul Județean o solicitare de informare privind situația CMID. Asta s-a întâmplat în martie. Cu o amânare de 30 de zile, a venit în 19 aprilie răspunsul. Din răspuns aflăm lucruri noi, interesante, dar beneficiem și de noi nivele de formulări evazive.

O precizare importantă, utilă oricui: Consiliul Județean este proprietar CMID, iar Supercom administrator.

Compania Supercom se ocupă cu colectarea deșeurilor, transportul și transferul lor spre CMID, dar are și rol de administrator al CMID pe o perioada de 10 ani. 

Principalul motiv care ne-a determinat să facem aceste demersuri, au fost o serie de filmări și poze făcute în martie 2023, care ne indică deșeuri nepotrivite depozitării la CMID. Ne dorim foarte mult să ridicăm nivelul de conștientizare și interes al clujenilor pentru centrul de deșeuri județean, așa că vă reamintim că, pe lângă aceste explicații, puteți în continuare să cereți și voi lămuriri CJ aici: https://petiție.web.app/petiții/solicitare-situație-cmidVa vor da aceleași răspunsuri ca nouă, nu va fi ceva nou. Însă trimițând acest mesaj, va arătați preocuparea față de subiect.

Buuuun. Și acu pățania cu răspunsul: am întrebat mai multe chestiuni. Pentru toate, primim aceste email-uri cu documente editabile DOCX, cu rugămintea de a confirma primirea mesajului. Cam departe de anul 2023, dar să continuăm…

raspunsul cu fisier editabil

Primim mesajul și ne apucăm de citit și conectat informații:

1. Care este stadiul funcționării CMID și la ce dată va fi dat în funcțiune în totalitate?

Pe scurt: Supercom se ocupă de celula pentru depozitare din CMID începând cu luna mai 2022. Se estimează că până în mai 2023, va opera tot CMID-ul. Deci a fost nevoie de un an. După câțiva ani întârziere…Ok, măcar se arată o speranță acolo. Rămânem cu ochii pe situație.

La momentul actual în cadrul CMID Cluj se află în operare celula de depozitare și zona administrativă aferentă acesteia.

Celula de depozitare și zona administrativă a fost în operarea RADP Cluj-Napoca din data de 21.09.2020 până la data de 24.05.2022.

Din data de 25.05.2022 celula de depozitare a CMID se află în operarea SC SUPERCOM SA.

Zona tehnică a CMID Cluj respectiv Stația de Sortare și Stația de Tratare Mecano Biologică împreună cu infrastructura aferentă, va fi dată în operarea SC SUPERCOM SA după îndeplinirea de către acesta a tuturor obligațiilor ce-i revin în Perioada de Mobilizare potrivit Contractului de delegare nr. 7735/69 din 28.02.2022.

Estimăm ca dată de predare către SUPERCOM SA pentru operarea în integralitate a CMID Cluj de către acesta, data de 30.04.2023.

2. Care este valoarea cumulată a costurilor CMID – construirea lui, darea în folosință parțială pentru Celula 1 și costurile curente de mentenanță a lui. Dar și costurile anuale preconizate pentru întreținerea lui viitoare.

Pe scurt: noi știam de suma de 77 mil EUR. CJ ne spune că e vorba de aprox. 68 mil. EUR (68,325,576 EUR). Dar nu ne zice și costurile de mentenanță, adică acei bani pe care indirect îi suportăm tot din banii publici. E informație publică și aia, iar noi considerăm că era cel puțin elegant și complet să aibă CJ această informație și să ne-o dea și nouă, cetățenilor.

Valoarea totală lucrărilor de construire a CMID Cluj este de: 220.915.435,52 lei fără TVA defalcată după cum urmează: Celula de depozitare 104.437.280,11 lei fără TVA și Zona Tehnică: 116,478,155.41 lei fără TVA.

Costurile privind mentenanța și costurile anuale pentru întreținerea viitoare a CMID sunt costuri ce sunt în sarcina operatorului SC SUPERCOM SA.

Îmbucurător e că în formularea acestui răspuns, au comunicat între ele instituțiile, lucru care nu prea se întâmplă la noi.

Pentru întrebările nr. 3 și 4 vă comunicăm răspunsul transmis de către ADI Eco-Metropolitan Cluj:

3. Care a fost procentul estimat de deșeuri biodegradabile în 2022, potrivit statisticilor instituției dvs, atât la nivelul orașului Cluj-Napoca cât și la nivel de județ. 

Date referitoare la cantitățile de deșeuri estimate a se genera pe tipuri de deșeuri se regăsesc în Anexa nr. 4 a Caietului de sarcini (document public ce se poate descărca de pe SICAP (Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice). De exemplu, pe zona 1 a Județului Cluj (care include Municipiul Cluj-Napoca), pe mediul urban, pe anul 2022 a fost estimat un procent de deșeu biodegradabil din deșeurile menajere de 59% iar în mediul rural un procent de 56,5%.

4. Care este planul județean de introducere a colectării fracției biodegradabile de la cetățeni? Va rog să-mi oferiți o copie a documentelor interne care atestă acest plan ori o dată până la care se va introduce pubela maro și gestionarea resturilor biodegradabile la nivel de județ Cluj și la nivelul orașului Cluj-Napoca.

 Planul județean de gestiune a deșeurilor generate în Județul Cluj se poate descărca de la link-ul: https://storage.googleapis.com/stateless-cjcluj-ro/2022/01/177_3_Anexa-Planul-Judetean-de-Gestionare-a-Deseurilor-in-Judetul-Cluj.pdf. Acesta prevede implementarea etapizată a colectării separate a deșeurilor biodegradabile.

Biroul de presă

19 aprilie 2023

Dar stati, n-am terminat aici. Mai avem un episod!

Într-o abordare mai directă, unul din membrii echipei noastre, trimite o solicitare bazată pe afirmațiile dnului Tișe dintr-un articol de presă. Le ia pe rând și cere explicații. Adică, face ce poate cu informațiile disponibile public. Articolul cu pricina e acesta: https://www.monitorulcj.ro/administratie/107784-clujul-vrea-sa-faca-bani-din-gunoaie-tise-abia-atunci-voi-putea-spune-ca-misiunea-mea-s-a-incheiat.

CJ ține să ne amintească că nu e abilitat să comenteze afirmațiile președintelui său. Dar apoi admite că poate oferi informații tehnice care corespund acelor afirmații. Totuși, nu omite să ne deruteze cu acest paragraf:

Consiliul Județean Cluj nu are atribuții ori competențe în ceea ce privește analiza sau interpretarea unor declarații politic exprimate de Președinte, prin urmare acestea nu fac obiectul atribuțiilor legale ale instituției noastre, deci nu constituie nici subiect al prevederilor Legii nr. 544/2001. 

Deci, cum e treaba până la urmă? Dnul Tișe poate zice orice, oricând, că ai lui nu-l iau la rost? Sau trebuie să vorbească doar în cifre și date și să nu emită opinii? Oricum, deducem din răspunsul CJ următoarele informații esențiale:

  • CJ a cerut periodic organismelor de control să verifice felul în care Supercom operează CMID. În februarie 2021, Garda de Mediu a transmis că totul e ok, iar în martie 2023 nu e clar cât de vehemență a fost-dar a cerut cumva eliminarea deșeurilor neconforme. Nu ni se spune cât timp a primit Supercom să facă asta și nici care a fost amenda administrată lor. Deci, exact ce era mai relevant, tot nu aflăm.
  • Stația de sortare și de Tratare mecano-biologică ar fi putut fi operată începând cu aprilie 2023, dar posibil să funcționeze doar din mai (după cum ne zice CJ în altă informare). Deci, se invocă din nou acea perioada de mobilizare a Supercom…
  • Supercom trebuie să facă pe banii lui noi celule de depozitare, după ce se umple cea curentă. Asta e bine ca idee generală, ca practică e rău că deja ne gândim la noi celule și le administrăm deficitar pe cele existente.
  • După ce se predă stația de sortare și tratare către Supercom (deci undeva prin luna mai), nu se va mai face sortarea la groapă veche a RADP (cea din Pata Rât) și teoretic, deșeurile vor merge direct la CMID. Unde vor fi sortate și tratate înainte de depozitare. Va fi o mare minune să chiar asistăm la această situație în practică. Dar CJ spune că e posibilă minunea aceasta.

Pentru alte detalii și dialogul savuros, vedeți mai jos textul integral. Noi rămânem cu ochii pe situație și vă invităm și pe voi să vă îndreptați atenția spre evoluția CMID și să urmăriți situația la noi pe blog sau pe grupul de FB- Orașul Comoară.

Ca urmare a cererii dumneavoastră de informații de interes public, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu numărul de mai sus, vă comunicăm următoarele:

Consiliul Județean Cluj nu are atribuții ori competențe în ceea ce privește analiza sau interpretarea unor declarații politic exprimate de Președinte, prin urmare acestea nu fac obiectul atribuțiilor legale ale instituției noastre, deci nu constituie nici subiect al prevederilor Legii nr. 544/2001. 

Legislația din domeniul liberului acces la informațiile de interes public vizează furnizarea de informații, nu formularea de comentarii sau puncte de vedere la pozițiile exprimate.

Însă, în baza solicitării dumneavoastră, am identificat câteva informații tehnice care puteau sta la baza declarațiilor făcute, pe care vi le prezentăm mai jos:

1. Faţă de afirmaţia “Există această problemă” – să ne comunicaţi ce măsuri concrete a întreprins CJ faţă de problema luată la cunoştinţă, în termeni de înscrisuri adresate GNM, APM, ADI-Metropolitan.

Răspuns:

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca s-a predat parțial, respectiv operarea Celulei de depozitare de către RADP Cluj-Napoca a început din data de 21.09.2020.

Pe tot parcursul operării celulei de depozitare CJC a întocmit avize de rectificare prin care s-a subliniat operatorului și autorităților de mediu (GNM Comisariatul Județean Cluj și APM Cluj) deficiențe în modul de operare. 

În urma acestor demersuri ale CJC, GNM Comisariatul Județean Cluj, ne-a comunicat în 15.02.2021 că, în urma verificărilor activității de operare a depozitării, raportat la cele semnalate de CJC, nu s-au evidențiat probleme în ceea ce privește activitatea de depozitare. 

Suplimentar, un alt demers al GNM, din 09.03.2023, constată / dispune: 

  • Eliminarea deșeurilor voluminoase și anvelopelor;
  • Transmiterea la GNM a autorizației de gospodărirea apelor;
  • Interzicerea depozitării deșeurilor, altele decât cele prevăzute în AIM deținută, de toate aceste măsuri fiind responsabil actualul operator, Supercom SA.

2. Faţă de afirmaţia “în momentul de faţă suntem în procedura de predare a centrului de la RADP către operator” – să ne transmiteţi o copie a acelui document care specifică data până la care procedura de predare trebuie finalizată.

Răspuns:

Stația de sortare și de Tratare mecano-biologică din cadrul CMID Cluj-Napoca au fost finalizate de către RADP Cluj-Napoca (prin calitatea sa de Antreprenor, executant al lucrărilor de construcție) care a notificat prin adresa nr. 4465 din 15.03.2023 faptul că predarea lucrărilor (a nu se confunda calitatea de antreprenor / constructor a RADP, cu cea de operator) se pot efectua începând cu data de 31.03.2023.

În ceea ce privește operatorul Supercom SA pentru activitatea de sortare și tratare mecano-biologică din cadrul CMID Cluj-Napoca se află conform contractului de delegare, amintit mai sus, în perioada de mobilizare, perioadă în care acesta trebuie să îndeplinească obligațiile asumate contractual, anterior începerii propriu-zise a activității de sortare și tratare. 

3. Faţă de afirmaţia “aşa cum este contractul, cu cât aceste celule se umplu mai repede, cu atât operatorul, pe banii lui, trebuie să mai facă o celulă” – să ne transmiteţi acele prevederi contractuale care stipulează acest lucru.

Răspuns:

Operatorul CMID Cluj-Napoca, la momentul umplerii celulei, are atribuții / obligația să efectueze toate lucrările de închidere a acestei celule, din fonduri proprii, astfel încât, din perspectivă economică, pentru Operator este mai rentabilă umplerea într-o perioadă cât mai îndelungată.

Din punct de vedere al politicilor publice, macro-europene, România se va alinia la noile reglementări, care – se estimează că vor apărea – vor viza depozitarea / reciclare / sortare etc. 

5. Faţă de afirmaţia “contractul fiind într-o procedură de predare RADP-Supercom, se dă vina unii pe alţii”- să ne confirmaţi că până la momemtul finalizării procedurii de predare, situaţia CMID este în responsabilitatea legală a RADP.

Răspuns:

Afirmația vizează activitatea de depozitare a deșeurilor în cadrul celulei 1 din cadrul CMID Cluj-Napoca, iar o dată cu predarea Stației de sortare și de Tratare mecano-biologică către operatorul SUPERCOM SA va înceta activitatea de sortare de la RADP Cluj-Napoca și nu va mai exista pasarea de responsabilități.

Biroul de presă

19 aprilie 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *